Zápis do MŠ,Formuláře, Přijaté děti

 ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
NOVÁ HRADEČNÁ

 

Termín zápisu na aktuální školní rok je v záložce: Aktuality

 K zápisu přineste vyplněnou přihlášku s potvrzením od dětského lékaře,rodný list a očkovací průkaz dítěte k nahlédnutí.
 Mateřská škola bude v přijímacím řízení postupovat podle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, v souladu se Školským zákonem a Správním řádem. Seznam přijatých dětí pod registračním číslem bude zveřejněn u vchodu do mateřské školy a webových stránkách školy nejdéle do 30 dnů od zápisu.

Případné dotazy zodpoví ředitelka MŠ Nová Hradečná na tel. č. 739 490 026.

 

 ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÁ HRADEČNÁ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/25
Právnická osoba, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Nová Hradečná, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán, podle ustanovení § 34 odst. 3 a 5, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jménem ředitelky mateřské školy rozhodla o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Nová Hradečná pro školní rok 2024/2025 s těmito registračními čísly:
REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE- VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
1/24 Přijat/a
2/24  Přijat/a
3/24  Přijat/a
4/24 Přijat/a
5/24 Přijat/a
6/24 Přijat/a
7/24 Přijat/a

 

 

 

 

Dokumenty ke stažení

Žádost o přijetí do MŠ
DOCX soubor (11.66 KB)

Potvrzení od lekaře
DOCX soubor (11.59 KB)

Prohlášení o přístupnosti ©2009-2024 Mateřská škola Nová Hradečná