Nacházíte se zde: Úvod » Ekoškola » Témata » Odpady

Odpady

Na šk.rok 2018-19 zbylo poslední téma:Odpady,které bylo zpracováno formou projektu a připojeno k Třídnímu vzdělávacímu plánu školy.Tak děti začaly už od prvních dnů nového školního roku na toto téma pracovat a téma Odpady nám prostupuje celým dnem.Prvním úkolem bylo:Co to je odpad?

Školní ekotým tvoří předškoláci a děti rodičů,kteří se zapojili do dospěláckého ekotýmu.Úkoly plní všechny děti.Děti ve třídě si stanovily funkce v dětském ekotýmu a pravidla.

Nejdříve proběhla analýza na  dané téma s dětmi-pomohly nám nové otázky a grafické znázornění.Pro lepší pochopení opět používáme smajlíky.

V říjnu se poprve sešel ekotým dospěláků a jejich dětí.Podle otázek rodiče provedli analýzu-společně se svými dětmiprocházeli budovu a hodnotili-kreslili.Stanovili si funkce ve fungování ekotýmu.Vytyčili cíle.Dohodli de na příštím setkání v lednu 2019. 

Následovalo plánování-kdo,kdy,jak,čím a za kolik peněz.

V říjnu se konal pro děti v MŠ výukový program Draví ptáci.

Jeden stanovený cíl je:třídit a dál zpracovat odpad.Děti proto zpracovávaly-recyklovaly:skořápky z ořechů/broučci/,roličky papíru/stromy,chrastítka,koníci/skleničky/pečený čaj/,pet.lahev/klíčení řeřichy/,obal od mléka/trulík na řeřichu/,z bylinek vyráběly mýdlo.

Dospělácký ekotým se mimořádně sešel v říjnu.Rodiče napadlo vyhlásit soutěž:Figurka z odpadu,aby se zapojila celá rodina.Vyhlášení soutěže stanovili na Lampionový průvod spojený s uspáváním broučků.Dále naplánovali prezentaci soutěže na Obecní slavnosti a dohodli se na termínu společného adventního tvoření s paní Talandovou.

Soutěř Figurka z odpadu dopadla nadmíru dobře.

Další cíl:umět třídit-děti připravily velké bílé papíry,malé barevné/v barvě kontejnerů/polepily,označily a třídily a třídily-donášely v taškách odpad z domova-zpočátku to bylo velice těžké.

Postupně se papíry zaplnily a děti hledaly:kam dál?Kontejnery ve třídě,ale je jich málo.Kdo nám poradí?Paní školnice.Dala dětem další nádoby,ale musíme je označit.A hne tu byl další problém-kam je dáme?Chodily po školce a místečko se našlo.

Průběžně pomocí smajlíků vyhodnocujeme,zda se nám práce daří,ekotým pracuje skoro každý den-práce je hodně.

Tříděním na zahradě jsme oslavili Den ekoškol.

Na předvánočním jarmarku jsme prezentovali ekoškolu-prodávali jsme výrobky z naší zahrady.

Pomalu začínáme tvořit ekokodex na téma Odpad.

Před vánoci se konalo tvoření s paní Talandovou,které domluvila jedna maminkaz ekotýmu.Rodiče se svými dětmi vyráběli svícny a betlémy.Také zde proběhla prezentace ekoškoly.

V prosinci se konal v MŠ výukový program:Bylinkový košík.

Na vánoční besídce děti prezentovaly svoji práci v ekotýmu-Jak jsme vyráběli mýdlo.

Také vánoční stromeček děti zdobily z domova přinesenými recyklovanými ozdůbkami.

 

 

 

 

©2009-2019 Mateřská škola Nová Hradečná