Nacházíte se zde: Úvod » Ekoškola » Témata » Odpady

Odpady

Na šk.rok 2018-19 zbylo poslední téma:Odpady,které bylo zpracováno formou projektu a připojeno k Třídnímu vzdělávacímu plánu školy.Tak děti začaly už od prvních dnů nového školního roku na toto téma pracovat a téma Odpady nám prostupuje celým dnem.Prvním úkolem bylo:Co to je odpad?

Školní ekotým tvoří předškoláci a děti rodičů,kteří se zapojili do dospěláckého ekotýmu.Úkoly plní všechny děti.Děti ve třídě si stanovily funkce v dětském ekotýmu a pravidla.

Nejdříve proběhla analýza na  dané téma s dětmi-pomohly nám nové otázky a grafické znázornění.Pro lepší pochopení opět používáme smajlíky.

V říjnu se poprve sešel ekotým dospěláků a jejich dětí.Podle otázek rodiče provedli analýzu-společně se svými dětmiprocházeli budovu a hodnotili-kreslili.Stanovili si funkce ve fungování ekotýmu.Vytyčili cíle.Dohodli de na příštím setkání v lednu 2019. 

Následovalo plánování-kdo,kdy,jak,čím a za kolik peněz.

V říjnu se konal pro děti v MŠ výukový program Draví ptáci.

Jeden stanovený cíl je:třídit a dál zpracovat odpad.Děti proto zpracovávaly-recyklovaly:skořápky z ořechů/broučci/,roličky papíru/stromy,chrastítka,koníci/skleničky/pečený čaj/,pet.lahev/klíčení řeřichy/,obal od mléka/trulík na řeřichu/,z bylinek vyráběly mýdlo.

Dospělácký ekotým se mimořádně sešel v říjnu.Rodiče napadlo vyhlásit soutěž:Figurka z odpadu,aby se zapojila celá rodina.Vyhlášení soutěže stanovili na Lampionový průvod spojený s uspáváním broučků.Dále naplánovali prezentaci soutěže na Obecní slavnosti a dohodli se na termínu společného adventního tvoření s paní Talandovou.

Soutěř Figurka z odpadu dopadla nadmíru dobře.

Další cíl:umět třídit-děti připravily velké bílé papíry,malé barevné/v barvě kontejnerů/polepily,označily a třídily a třídily-donášely v taškách odpad z domova-zpočátku to bylo velice těžké.

Postupně se papíry zaplnily a děti hledaly:kam dál?Kontejnery ve třídě,ale je jich málo.Kdo nám poradí?Paní školnice.Dala dětem další nádoby,ale musíme je označit.A hne tu byl další problém-kam je dáme?Chodily po školce a místečko se našlo.

Průběžně pomocí smajlíků vyhodnocujeme,zda se nám práce daří,ekotým pracuje skoro každý den-práce je hodně.

Tříděním na zahradě jsme oslavili Den ekoškol.

Na předvánočním jarmarku jsme prezentovali ekoškolu-prodávali jsme výrobky z naší zahrady.

Pomalu začínáme tvořit ekokodex na téma Odpad.

Před vánoci se konalo tvoření s paní Talandovou,které domluvila jedna maminkaz ekotýmu.Rodiče se svými dětmi vyráběli svícny a betlémy.Také zde proběhla prezentace ekoškoly.

V prosinci se konal v MŠ výukový program:Bylinkový košík.

Na vánoční besídce děti prezentovaly svoji práci v ekotýmu-Jak jsme vyráběli mýdlo.

Také vánoční stromeček děti zdobily z domova přinesenými recyklovanými ozdůbkami.

V lednu se děti vypravily hledat kontejnery na odpad do vesnice.

Recyklovaly plastové lahve:Vyráběly s pomocí uč. krmítko pro ptáčky.

22.1. se konala 3.schůzka velkého ekotýmu,kde jsme společně vyhodnocovali půlroční práci.

V únoru si děti povídaly o cestě odpadu-co se sním stane na skládce,kdaž ho zasypou zeminou.Do tří velkých sklenic dalypapír,sklo,plast a kov-zasypaly hlínou a budou pozorovat,co se s odpadem děje.

Začátkem března se děti vypravily do vesnice.Navštívily třídičku plastového odpadu,prohlédly si co zbude z pomletých plastových lahví a vydaly se na dlouhou cestu vesnicí /po cestě hledaly kontejnery a popelnice na odpad/.Až došly k malé továrně MOSEV,která zpracovává plastovou drť a vyrábí z ní dlaždice,komponenty k výrobě plotů,protihlukových zábran.......Jejich výrobky si děti prohlédly jen zvenčí-dovnitř závodu je dětem vstup zakázán.Ale i tak jim tato výprava břiblížila více pochopit cestu odpadu.

Průběžně děti vyhodnocují a mění smutné smajlíky za veselé.Naučily se píseň o odpadu.

V březnu se také konala 4.schůzka ekotýmu.Rodiče se domlouvali,kdo se z nich zůčastní auditu,který se koná 28.3.2019.Společně s dětmi vyrobili:Plastožrouta,Papírožrouta,Vrškožrouta,Tonerožrouta,Bateriožrouta a Kovožrouta.Práce se všem velice dařila a výsledek je velice pěkný.Máme v MŠ více kontejnerů na odpad.Paní Rusnáková přenesla krásné nástěnky na téma odpadu. 

Děti recyklovaly pet lahve a kartonové krabice:sely do nich pažitku a řeřichu.

Několik dnů po auditu nám došla zpráva:

 Milá paní Maulerová a milý Ekotýme,

je mou milou povinností vám oznámit, že na základě auditu a dodaných podkladů, rozhodla hodnotící komise o udělení titulu Ekoškola vaší škole Mateřské škole Nová Hradečná, okres Olomouc, příspěvkové organizaci.

V příloze zasílám zprávu z auditu, tabulku kritérií a ocenění pro Ekotým. Tímto také získáváte oprávnění po dobu dvou let používat logo, vlajku a název Ekoškola.

 

Přeji pohodové dny a titul s dětmi a rodiči pořádně oslavte.

Marie Servítová

 

17.10.2019 se konala 1.schůzka ekotýmu ve šk. r. 2019-20 a rodiče rozhodli,že budeme i v letošním roce pokračovat v tematu Odpady .

V listopadu děti pravidelně plnily žrouty odpadu,které v loňském školním roce vyrobili rodiče na ekoschůzce.Děti třídí odpad.

V rámci Dne Ekoškol děti navštívily myslivce a povídaly si o ochraně zvířat a přírody v lese-projektový den:Den s myslivcem.

Před vánoci recyklovaly pet lahve,kelímky,sklenice....a vyráběly andílky,čertíky,ozdoby na vánoční stromeček.....,které prodávaly na jarmarku u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu v obci.

V lednu vyráběly krmítka pro ptášky-recyklovaly různé předměty.

Pravidelně třídí do žroutů na chodbě odpad.

Při procházce vesnicí hledaly kontejnery na třídění odpadu.

Děti rozhodly,že se letos zapojíme do výzvy:Kampaň obyčejného hrdinství.20.4. -27.4.2020

Připravují nádoby na vysévání semínek v jarních měsících.

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti ©2009-2021 Mateřská škola Nová Hradečná