Nacházíte se zde: Úvod » Dokumenty

Dokumenty

 ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÁ HRADEČNÁ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Právnická osoba, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Nová Hradečná, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán, podle ustanovení § 34 odst. 3 a 5, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jménem ředitelky mateřské školy rozhodla o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Nová Hradečná pro školní rok 2022/2023 s těmito registračními čísly:

REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

1/22 Přijat/a

2/22 Přijat/a

3/22 Přijat/a

4/22 Přijat/a

5/22 Přijat/a

6/22 Přijat/a

7/22 Přijat/a

 

 

Dokumenty ke stažení

Inspirace na doma
DOCX soubor (11.46 KB)

Prohlášení o přístupnosti ©2009-2024 Mateřská škola Nová Hradečná