Kriteria pro přijímání dětí

Ředitelka mateřské školy Nová Hradečná, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte do MŠ Nová Hradečná, zřizované obcí Nová Hradečná, v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, která činí max. 48 dětí.

Zákonný zástupce dítěte podá písemnou žádost o přijetí dítěte v den vyhlášení zápisu do MŠ.

  1. Věk dítěte - do MŠ jsou přijímány děti ve věku zpravidla od tří do do šesti let.Vyjímečně i děti mladší od dva a půl roku- s přihlédnutím k tělesné a psychické zralosti dítěte
  2. Datum podání žádosti o přijetí dítěte v termínu vyhlášeném řed. MŠ.
  3. Souhlas rodičů s vnitřním řádem školy, podmínkami MŠ.Děti musí splňovat podmínku očkování dle §50zákona 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví.
     
©2009-2018 Mateřská škola Nová Hradečná