Nacházíte se zde: Úvod » Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

 ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
NOVÁ HRADEČNÁ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zápis dětí do Mateřské školy Nová Hradečná se uskuteční ve čtvrtek 7. května 2020.
V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva
v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19
bude zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021
probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Žádosti se budou přijímat v období od 2. května do 7. května níže uvedenými způsoby.

Žádost musí obsahovat tyto dokumenty:

1. vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání + kopii rodného listu dítěte;
2. vyplněné Čestné prohlášení o očkování dítěte + kopii očkovacího průkazu dítěte
(v případě, že dítě není řádně očkované, protože je proti nákaze buď imunní nebo se pro trvalou kontraindikaci nemůže očkování podrobit – je nutné kontaktovat lékaře dítěte a domluvit se s ním na potvrzení formuláře Vyjádření lékaře k žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání) Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost o očkování se netýká dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání, tzn, dětí, které dosáhnou věku 5 let k 31. 8. 2020.

Podání žádosti je možné jedním z těchto způsobů (dle Vašeho výběru):

vložením do poštovní schránky u vstupu (brány) do MŠ Nová Hradečná
poštou na adresu MŠ Nová Hradečná okres Olomouc, příspěvková organizace, Nová Hradečná 189, 783 83 Troubelice
do datové schránky školy ejjkus4
e-mailem s elektronickým podpisem dokumentů na adresu ms@novahradecna.cz

Tiskopis žádosti je ke stažení a vytisknutí je na www.ms.novahradecna.cz v záložce Čtěte-Zápis do MŠ 2020-2021

Mateřská škola bude v přijímacím řízení postupovat podle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, v souladu se Školským zákonem a Správním řádem. Seznam přijatých dětí pod registračním číslem bude zveřejněn u vchodu do mateřské školy a webových stránkách školy nejdéle do 30 dnů od zápisu.
Vyrozumění o nepřijetí dítěte obdržíte poštou.

Případné dotazy zodpoví ředitelka MŠ Nová Hradečná na tel. č. 739 490 026.

 

 

Dokumenty ke stažení

Čestné prohlášení
DOCX soubor (11.49 KB)

Žádost o přijetí do MŠ
DOCX soubor (11.79 KB)

©2009-2020 Mateřská škola Nová Hradečná